රශීප්‍රභා කඩේ මුදලාලිගෙන් ණයට බිස්කට් අරන් මුදලාලිව උස්සපු හැටි හම්මේ ඉතින් – Asama15